Σήμερα, η εικόνα στην Αττική συνεχίζει να βελτιώνεται με διαρκή επιτήρηση από το προσωπικό…