Το μυδραλιοβόλο ως οπλικό σύστημα έχει αποδείξει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στο πεδίο της μάχης σε μεγάλες συρράξεις όπως…