Η ιρανική υποστηριζόμενη, τρομοκρατική ομάδα, Righteous Promise Brigades (RPB), η οποία ανέλαβε την ευθύνη για την…