Νέες εγκαταστάσεις και 11 εξομοιωτές οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το προσωπικό του ΚΕΑΤ…