Γιατί μόνο έτσι θα δικαιώσουμε όσους πότισαν με το αίμα τους τα χώματα της. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε στη λευτεριά…