Η διάρκεια των Δ.Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε για τους φοιτητές μερικής φοίτησης…

Διαβάστε Περισσότερα