Στελέχη, οπλίτες και έφεδροι των Δυνάμεων Καταδρομών έτρεξαν στη μνήμη του αδικοχαμένου ΣΥΟΠ Καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού…