Με ασύμμετρους πόρους και ασύμμετρες τακτικές και τεχνικές, μια μικρότερη δύναμη μπορεί να αμυνθεί αληθινά έναντι μιας πιο ισχυρής…