Η Διεθνής Αμνηστία θα διερευνήσει τη χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο ως έγκλημα πολέμου.