Η Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας (SSB), ανακοίνωσε πρόσκληση για υποβολή προσφορών…