Στα πλαίσια της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια…