Η Μάχη του Königgrätz ήταν μια από τις μεγαλύτερες μάχες του Αυστρο-Πρωσσικού Πολέμου κατά την οποία το Βασίλειο της…