Κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και μετά την μάχη Κιλκίς – Λαχανά, η αμυντική γραμμή των Βουλγάρων στην Μακεδονία είχε διαρραγεί και η κατάληψη…