Ο στρατιώτες του 14ου Συντάγματος Διαβιβάσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, του Βρετανικού Στρατού χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά επίπεδους …