Οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ενέκριναν χθες την ένταξη της Κροατίας στο χώρο Σένγκεν, από την 1η Ιανουαρίου 2023.