Παρόλο που η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά, η σημασία δημιουργίας της αμμοδόχου από ένα στρατιωτικό τμήμα κατά την περίοδο επιχειρήσεων παραμένει απαραίτητη με σκοπό…