Στην τελική φάση βρίσκεται φαίνεται να βρίσκεται η διαμόρφωση του εκτάκτου εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων…