Νέα οχήματα μεταφοράς αντιοχλαγωγικών ομάδων, θωρακίσεις και λοιπό εξοπλισμό θα αποκτήσει η Αστυνομία Κύπρου, για…