Η ελεγκτική υπηρεσία θα προσφύγει στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων ενώ θα θεωρεί το Υπουργείο Άμυνας στην κατηγορία…