Αποφάσεις χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του στρατεύματος, περιφρόνηση απόφασης δικαστηρίου και ελλιπής έρευνα είναι από τα συμπεράσματα…