Την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων για το θεματικό “Έτος Δεξιοτήτων και Διαλειτουργικότητας…