Η επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και ο εκσυγχρονισμός της, είναι κάτι που ενδιαφέρει την κυπριακή κοινή γνώμη…