Η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού είναι η τελευταία μονάδα του Γερμανικού στρατού η οποία διαθέτει ακόμα ζώα καθώς τα πεδία στα οποία…