Στην άσκηση θα συμμετέχουν πέραν της Τουρκίας και δυνάμεις από έξι (6) χώρες και συγκεκριμένα από το Πακιστάν, την Ιταλία, την Βουλγαρία,…