Περισσότερα από 1300 MMR έχουν αγοραστεί μέσω ενός προγράμματος αξίας 90 εκατομμυρίων λιρών από την L3Harris Communications Systems UK…