Συμμετείχε η Στρατιωτική Μουσική της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού («ΘΗΣΕΑΣ») και τμήμα της Σχολής Ευελπίδων…