Απόσπασμα της έκθεσης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Πυρκαγιά της Σολιάς το 2016, όπως και την απόφαση της Επιτροπής…