Τι κάνεις όταν έχεις ένα μεγάλο απόθεμα αρμάτων μάχης ΑΜΧ-13 και ένα μεγάλο απόθεμα Α/Τ ΠΑΟ 106 χιλ.; Τα μετασκεύαζεις…