Από το 2002 βρίσκεται στην εξουσία της Τουρκίας το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – ΑΚΡ, ιδρυτής και πρώτος αρχηγός του οποίου…