Επίσκεψη στη Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς στην Αθηένου, πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς…