Αφού ταυτοποιήθηκαν τα οστά του με τη μέθοδο DNA, κηδεύτηκε με τις πρέπουσες τιμές ο Αστυνομικός 1827, Ανδρέας Πολυκάρπου…