Podcast S3E3 | Η Ευρωπαϊκή Προοπτική για την αναδυόμενη Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία
Defence Redefined
Published on 14/02/2023 at 12:02

Στο τρίτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν Podcast της DEFENCE ReDEFiNED, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ), Δρ. Τάσος Κουνούδης, και ο Ανώτερος Λειτουργός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στον τομέα της Υποστήριξης και Χρηματοδότησης Προγραμμάτων, κ. Ηλίας Χατζηκουμής, συζήτησαν, μεταξύ άλλων για την Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία, τις σχέσεις μεταξύ Η.Π.Α. – Ε.Ε. – Κύπρου, και τα οφέλη από συνεργασίες με τρίτες χώρες.

Στο τέλος του άρθρου σημειώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το podcast ενώ πιο κάτω παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της συζήτησης.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Αρχικά, ο κ. Χατζηκουμής, μίλησε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA) και τη βασική του αποστολή.

Εν συντομία, ο κ. Χατζηκουμής είπε ότι πρόκειται για ένα Οργανισμό, που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την διευκόλυνση και την αρωγή ανάπτυξης του τομέα της Άμυνας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κατά τον ίδιο, ο εν λόγω Οργανισμός συνεισφέρει την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία του, προκειμένου να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών από τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις μέχρι την ανάπτυξη πρωτοτύπων και τον συντονισμό των μελών σε ασκήσεις και προγράμματα συνεργασίας.

ΚΣΕΕΚ

Στη συνέχεια, ο κ. Κουνούδης, απαντώντας στην ερώτηση “τι είναι ο ΚΣΕΕΚ και ποιοι οι σκοποί του” ανέφερε ότι πρόκειται για ένα Σύνδεσμο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 και είχε ως πρώτο του μέλημα την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Σήμερα, συνεχίζει ο ίδιος, ο Σύνδεσμος αυτός απαριθμεί 45 μέλη, τα οποία με τις δικές τους εγκαταστάσεις και υποδομές “τρέχουν” προγράμματα καινοτομίας αξίας 30 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας στην εγχώρια οικονομία πάνω από 500 εκατ. ευρώ κυρίως μέσω εξαγωγών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο κ. Κουνούδης πρόσθεσε ότι το 2019 στους κόλπους του Συνδέσμου δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό cluster, το οποίο θα αποσκοπούσε στην δημιουργία προϊόντων ειδικά για τον τομέα της Άμυνας. Το 2023, το υπόψη cluster αποτελείται από 30 κυπριακές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν και αναπτύσουν αγαθά και τεχνολογία, τα οποία προορίζονται για πολιτική, αλλά και στρατιωτική χρήση. Μάλιστα, το cluster έχει πετύχει μια δυναμική παρουσία στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα συμμετέχοντας σε 17 προγράμματα κοινού σχεδιασμού και ανάπτυξης αξίας 172 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023 | Ευρωπαϊκές Αμυντικές Πρωτοβουλίες και Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία

Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία

Ο κ. Κουνούδης, αναφερόμενος στα οφέλη συμμετοχής αρκετών κυπριακών εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας με δραστηριότητα στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού, είπε ότι αυτά τα προγράμματα είναι εξόχως ανταγωνιστικά και πολύ σημαντικά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωσε περαιτέρω ότι η Κύπρος έχει δυναμική παρουσία, επειδή υπάρχουν σε αφθονία ανθρώπινοι πόροι υψηλής κατάρτισης και έχουν γίνει επενδύσεις σε υποδομές.

Στόχος είναι οι συμμετέχουσες εταιρείες να καταστούν κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας παράγοντας συστήματα ή υποσυστήματα μεγαλύτερων αμυντικών συστημάτων και εν τέλει, όταν το προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά να είναι και συμπαραγωγοί.

Ο κ. Κουνούδης τόνισε επίσης ότι αυτή η προσπάθεια είναι μακροχρόνια και γίνεται μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα, που επικαλύπτουν το ένα το άλλο, και καλύπτουν όλο τον κύκλο παραγωγής του προϊόντος από την σχεδίαση και την ανάπτυξη μέχρι τον έλεγχο και την παραγωγή.

Σκοπός είναι, όπως τονίζει ο ίδιος, πρωτίστων να αποδείξουν στους εαυτούς του τι μπορούν να κάνουν και δευτερευόντως να αποδείξουν στους αρμόδιους λήπτες αποφάσεων τι δύνανται να κάνουν, έτσι ώστε να ακολουθηθεί μία αμυντική πολιτική, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η εγχώρια δυνατότητα, η οποία επιβάλλεται για πολλούς λόγους.

Διαβάστε επίσης: EDA | Έγκριση σχεδίου διοικητικής διευθέτησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ

Τρόποι και μέσα περαιτέρω ενίσχυσης της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας

Ο κ. Χατζηκουμής, παίρνοντας σε συνέχεια τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι, πέραν από την συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις άμυνας/ασφάλειας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, η κυπριακή αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και τον περιορισμό εναλλαγής αυτών, έτσι ώστε να μην χάνεται η δημιουργηθείσα γνώση.

Ακόμα, ο κ. Χατζηκουμής δήλωσε εμφατικά ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να επενδύσουν στις σπουδές Άμυνας, οι οποίες θα έχουν ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, ενώ σε κάθε προμήθεια εξοπλισμών θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και να ενισχυθούν οι διακρατικές συνεργασίες.

Τέλος, οι δύο καλεσμένοι στάθηκαν στα οφέλη του Διεθνούς Συνεδρίου Άμυνας και Ασφάλειας “BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023” για τις κυπριακές αμυντικές εταιρείες λέγοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας “χώρος”, όπου φορείς και οντότητες θα μπορουν να δικτυώνονται,να ανταλλάσσουν ιδέες και να παρουσιάζουν προτάσεις και προϊόντα.

Διαβάστε επίσης: BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023 | Η αναδυόμενη Κυπριακή αμυντική βιομηχανία – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Ε.Ε.

Δείτε το πολύ ενδιαφέρον podcast πιο κάτω:

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This