MULTIMEDIA CORNER

MULTIMEDIA
CORNER

ERN | Εξομοιωτές πυραύλων MILAN, ΠΑΟ και λογισμικό βολής όλμων ανάμεσα στα εκθέματα του Υπουργείου Άμυνας – VIDEO
Defence Redefined
Published on 27/11/2020 at 13:48

H “Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή” (European Researchers’ Night) στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της επιστήμης και της έρευνας και ταυτόχρονα στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Περισσότεροι από 1,500,000 επισκέπτες από 350 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη επισκέπτονται την ετήσια γιορτή της επιστήμης και της έρευνας η οποία έχει καθιερωθεί από το 2005 ως μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η “Βραδιά του Ερευνητή” διοργανώνεται στην Κύπρο από το 2006 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με τους κυριότερους συντελεστές της έρευνας και της καινοτομίας του τόπου (Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιχειρήσεις κ.α.).

Στην φετινή εκδήλωση δεκάδες περίπτερα τεχνολογικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και επιστημονικών ινστιτούτων παίρνουν μέρος στην “Βραδιά του Ερευνητή”, ανάμεσα τους και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο παρουσιάζει την πολιτική του Υπουργείου για την έρευνα και την καινοτομία, σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. 

Στόχος του Υπουργείου Άμυνας, είναι η ανάπτυξη κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας μέσω του κύκλου, “στοχασμός, πειραματισμός, αξιολόγηση, επιλογή, υλοποίηση, εκτίμηση οφέλους”. Στοχεύει επίσης, στην παραγωγή εκμεταλλεύσιμων προϊόντων καινοτομίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, την συμμετοχή σε διεθνή συνεργασίες και την απορρόφηση χρηματοδοτικών ευκαιριών. 

Στην παρουσίαση του, στην “Βραδιά του Ερευνητή”, το Υπουργείο Άμυνας, παρουσιάζει τις προτάσεις στις οποίες συμμετέχει, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, HORIZON 2020, σε θέματα που άπτονται του επιχειρησιακού ενδιαφέροντός του και αφορούν κυρίως τεχνολογίες διττής χρήσης (Dual USE).

Διαβάστε επίσης: Υπουργείο Άμυνας | Μεγάλη επιτυχία Κυπριακών Εταιρειών για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας

Οι προτάσεις αυτές είναι: 

 • CANARY-(Cellular Analysis and Notification of Antigen Risks and Yields) – Τεχνολογία βιοαισθητήρων βασισμένη σε κύτταρα που παρέχουν εξαιρετικά γρήγορη ανίχνευση παθογενειών σε άνευ προηγουμένου επίπεδα ευαισθησίας και εξειδίκευσης
 • ΕΤΑΤ – Emergency Tactical Aerial Transport – Τακτική εναέρια μεταφορά έκτακτης ανάγκης με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης
 • MAIA – Maritime ApplicatIon powered by AΙ – Τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων και τον μετριασμό του κινδύνου στη θάλασσα
 • VTA -Vessel Tracking Analytics – Αναλυτική παρακολούθηση σκαφών 
 • Mobile OTHR – Mobile over-the-horizon ship tracking radar – Τεχνολογία συστήματος ραντάρ με δυνατότητα ανίχνευσης στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, συνήθως εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόμετρα, πέρα από τον ορίζοντα του ραντάρ, που είναι το όριο απόστασης για τα συνηθισμένα ραντάρ

Το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ISOLA – Innovative & Integrated Security System on Board Covering the Life Cycle of a Passenger Ships Voyage, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για έργο με στόχο την δημιουργία εργαλείων και υπηρεσιών (αξιοποίηση αισθητήρων), τα οποία να ενισχύουν την ασφάλεια ενός πλοίου, μέσω της όσο το δυνατόν καλύτερης επίγνωσης καταστάσεως. 

Το έργο που πραγματεύεται θέματα ανάπτυξης τεχνολογίας για την ασφάλεια των πλοίων, έχει ξεκινήσει από 23 Σεπ 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών και έχει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό €7,006,081,25. Συντονιστής του έργου η Γαλλική Αirbus Defence and Space sas.

Το ΥΠΑΜ, συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο έργο Mari–Sense (Maritime Cognitive Decision Support System) μέσω του Προγράμματος RESTART 2016-2020 το οποίο αποτελεί το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο.

Η υλοποίηση του έργου έχει αρχίσει στις 27 Φεβρουαρίου 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών και έχει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό € 999,662,52.

Στην παρουσίαση του Υπουργείου Άμυνας, γίνεται αναφορά και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο νέο πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 όπου αναμένεται ότι θα διατεθούν 7,014 δις. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Διαβάστε επίσης: Προηγμένα drones με λειτουργία «σμήνους» θα κατασκευάσει η Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP) 

Η παρουσίαση του ΥΠΑΜ, εστιάζει και στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), στο οποίο συμμετέχουν Κυπριακές εταιρείες. Για τη συμμετοχή τους θα λάβουν χρηματοδότηση € 3,5 εκ ευρώ. Το Υπουργείο Άμυνας θα χρηματοδοτήσει τα 5 προγράμματα με €205,000 ευρώ. Για το έτος 2020 έχουν κατατεθεί 14 προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν κυπριακές εταιρείες:

LOTUS – Το πρόγραμμα LOTUS ασχολείται με τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και διαλειτουργικού Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Χαμηλής Παρατηρησιμοτητας (RPAS) για χρήση σε αποστολές ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

Το πρόγραμμα το οποίο συντονίζει η Ελληνική Intracom Defence, θα έχει διάρκεια 45 μηνών με κόστος € 9,698,195.00 και συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση € 8,779,380,00. Οι κυπριακές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η SIGNAL GENERIX LIMITED, η CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD και η GEOIMAGING LIMITED.

SMOTANET – To πρόγραμμα σκοπεύει να αναπτύξει τακτικές συσκευές που θα ενσωματώνουν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες και συγκεκριμένα Software Defined Radio – SDR, Mobile Ad-hoc Networks – MANET και Software Defined Networks – SDN. Οι μελέτες θα προσφέρουν επιχειρησιακά σενάρια και τεχνικές απαιτήσεις σε συνεργασία με τα Υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου.

Το κόστος του προγράμματος το οποίο συντονίζει η Ελληνική Intracom Defence, ανέρχεται στα € 3,907,724.00, κόστος που θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυπριακή εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι η SIGNAL GENERIX LIMITED.

DECISMAR – Το Decision Support Toolbox Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Απόφασης (DSTx) θα παρέχει μια δυναμική και διαδραστική προσέγγιση για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας που στοχεύουν στην υποστήριξη της αναβάθμισης της θαλάσσιας επιτήρησης στο πλαίσιο τόσο του σημερινού όσο και του μελλοντικού καθορισμένου Υψηλού Επιπέδου Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (HLORs) του έργου της Μόνιμης Διαθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) με τίτλο “Upgrade of Maritime Surveillance”.

Το έργο το οποίο συντονίζει η Ελληνική ETME θα έχει διάρκεια 24 μήνες και το κόστος του θα κυμαίνεται στα € 7,859,740,00, εκ των οποίων τα € 7,499,740,00, θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυπριακή εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι η SIGNAL GENERIX LIMITED.

LynkEU – Το LynkEU, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιαρματική ικανότητα Beyond Line Of Sight (BLOS). Στις δοκιμές το βλήμα θα εκτοξευτεί από πύργο μάχης τεθωρακισμένου οχήματος με δεδομένα στοχοποίησης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV). Συντονιστής του έργου είναι η Γαλλική MBDA και συμμετέχουν 13 εταιρείες από πέντε (5) χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Ο προϋπολογισμό είναι €6,6 εκατομμύρια (η ευρωπαϊκή συμμετοχή ανέρχεται στο 97%). Οι κυπριακές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η THE CYPRUS INSTITUTE, η ADITESS LTD και η SIGNAL GENERIX.

PANDORA – Στόχος του έργου PANDORA (Cyber Defence Platform for Real-time Threat Hunting, Incident Response and Information Sharing) είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας κυβερνοάμυνας για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση απειλών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ισπανία, Βέλγιο και είναι διάρκειας 24 μηνών. Συντονιστής του έργου είναι Space Hellas S.A και συμμετέχουν 15 εταιρείες.

Ο προϋπολογισμός είναι €7,6 εκατομμύρια (η ευρωπαϊκή συμμετοχή ανέρχεται περίπου στο 90%). Η κυπριακή εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι η UBITECH LIMITED. 

Διαβάστε επίσης: SignalGeneriX | Τεράστια άλματα στον τομέα της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας

Δράση «ΑΘΗΝΑ»

Ενεργώντας στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, προκηρύχθηκε για πρώτη φορά η Δράση «ΑΘΗΝΑ-2019» με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων μέσω της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

Οι στόχοι της δράσης «ΑΘΗΝΑ-2019» αφορούσαν: 

 • Μη-Επανδρωμένα Συστήματα / Οχήματα
 • Κυβερνοάμυνα – Ηλεκτρονικό Πόλεμο
 • Εξομοιώσεις και εικονική πραγματικότητα
 • Επιτήρηση και επιχειρησιακή ασφάλεια

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν εννέα προτάσεις για να επιλεχθούν τελικά για υλοποίηση οι δύο πρώτες:

 1. ΘΗΣΕΑΣ – Έξυπνο Σύστημα μη Επανδρωμένων οχημάτων για επίγνωση κατάστασης και υποστήριξη πολλαπλών αποστολών της Εθνικής Φρουρά
 2. DRONE EYE –Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρεμβολής DRONE

Καινοτομία από στελέχη Εθνικής Φρουράς 

Στελέχη της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ), προχώρησαν στην σχεδίαση και υλοποίηση αξιόλογων προγραμμάτων – εφαρμογών καινοτομίας. Ενδεικτικά έχουν δημιουργηθεί Πρωτότυπες Συσκευές Κυβερνοάμυνας, Εξομοιωτές Αντιαρματικών όπλων καθώς και Λογισμικό για συστήματα μάχης.

Εξομοιωτής Πυροβόλου Άνευ Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ) και αντιαρματικού συστήματος  MILAN

Πρόκειται για μια πρωτότυπη για τα κυπριακά δεδομένα εργασία, η οποία υλοποιήθηκε στον 1ο Μαραθώνιο Κυβερνοασφάλειας & Κυβερνοάμυνας 2020 από δύο Αξιωματικούς της Ε.Φ με μεγάλες προοπτικές βελτίωσης.

Η καινοτομία αυτή όπως μπορείτε να δείτε πιο κάτω θα συμβάλει στην εκπαίδευση του προσωπικού, αφού οι αντιαρματιστές θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον με την πραγματοποίηση εικονικών βολών σε σταθερούς ή κινητούς στόχους.

SIMULATOR ΒΟΛΗΣ ΠΑΟ: 

 

SIMULATOR ΒΟΛΗΣ MILAN: 

 

Αξιόλογο χαρακτηριστικό, αυτής της καινοτομίας, είναι ότι οι σκοπευτές μπορούν να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα και να αξιολογηθούν στην σταθερότητα, την ταχύτητα και την ευστοχία. 

Βαλλιστικό Πρόγραμμα Όλμων ACHILLEUS: 

Πρόκειται για διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού βολής όλμων. Υλοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Φρουράς και χρησιμοποιείται ήδη στην πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε φορητούς υπολογιστές (tablet) IOS & Android.

 

EXOCOETIDAE: 

Η Ομάδα της Ε.Φ με την ονομασία EXOCOETIDAE (ονομασία του Ιπτάμενου Ψαριού) “μοιράστηκε’’ την 1η θέση του 1ου Μαραθώνιου Κυβερνοασφάλειας & Κυβερνοάμυνας 2020. Προχώρησε στην κατασκευή πρωτότυπης συσκευής αντιμετώπισης κακόβουλων συσκευών USB σε τρία επίπεδα (application layer, firmaware, plysical layer) επιδεικνύοντας και στην πράξη την εφαρμογή της ιδέας τους αρχικά με την ανίχνευση του κακόβουλου λογισμικού και ακολούθως με την καταστροφή του USB.

Νέα εφαρμογή Υπουργείου Άμυνας: 

Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Άμυνας, βρίσκεται και η υλοποίηση νέας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Με την χρήση της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν εισηγήσεις, προβλήματα και ιδέες στο Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Άμυνας. 

 

Διαβάστε επίσης: Την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ εξέτασε το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA)

 

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This