Ενίσχυση του στρατιωτικού τουρισμού στην Ελλάδα με Κοινή Συντονιστική Επιτροπή
Defence Redefined
Published on 30/06/2024 at 12:20

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Ράπτη, σχετικά με τη συγκρότηση Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Στρατιωτικού Τουρισμού.

Η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Στρατιωτικού Τουρισμού είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό των ενεργειών και των δράσεων που αναφέρονται στο, από 31/05/2021, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων. Παράλληλα, είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση, εντός έξι μηνών από τη συγκρότησή της, κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ανάδειξης, Προώθησης και Προβολής του Στρατιωτικού Τουρισμού, με την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του και τη σύνταξη ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων.

Φορέας Συντονισμού και Υλοποίησης της Συνεργασίας θα είναι το Πολεμικό Μουσείο, το οποίο συλλέγει από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες τις αναφορές για την πορεία υλοποίησης των δράσεων αρμοδιότητάς τους και τις υποβάλλει στην Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Στρατιωτικού Τουρισμού.

Προτεραιότητα συνιστά η ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων για την ευρύτερη βελτίωση και προαγωγή της αναγνωρισιμότητας και της ελκυστικότητας των στρατιωτικού χαρακτήρα τόπων και μνημείων, καθώς και η οργανική ενσωμάτωσή τους στην τουριστική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Στρατιωτικού Τουρισμού συγκροτείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Αντιπτέραρχο ε.α. Καραμεσίνη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, ως Πρόεδρο.

β. Τη Λοχαγό Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου, επιτελή του Στρατιωτικού Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ως τακτικό μέλος.

γ. Τον Ταγματάρχη Αθανάσιο Χαρακόπουλο, επιτελή της Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως τακτικό μέλος.

δ. Τον Αντισυνταγματάρχη Άγγελο Αδαμόπουλο, επιτελή της Β1 Διεύθυνσης του Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ως τακτικό μέλος, που θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα.

ε. Τη Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, ως τακτικό μέλος.

στ. Τον Παρθένη Σπυρίδωνα, Προϊστάμενο Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης, του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος.

ζ. Τον Ναύαρχο ε.α. Διακόπουλο Αλέξανδρο του Γεωργίου, Α’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, ως αναπληρωματικό του Προέδρου.

η. Τη Λοχαγό Μαρία Λαμπροπούλου, επιτελή του Στρατιωτικού Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ως αναπληρωματικό μέλος του υπό (β) τακτικού μέλους.

θ. Τη Σμηναγό Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου, επιτελή της Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως αναπληρωματικό μέλος, του υπό (γ) τακτικού μέλους, που θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα.

ι. Τον Ανθυπολοχαγό Γρηγόριο Μητσόπουλο, επιτελή της Β1 Διεύθυνσης του Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ως αναπληρωματικό μέλος, του υπό (δ) τακτικού μέλους.

ια. Τον Ιωάννη Δρίνη, Προϊστάμενο Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αναπληρωματικό μέλος, του υπό (ε) τακτικού μέλους.

ιβ. Τη Λογαρά Ελένη, του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως αναπληρωματικό μέλος, του υπό (στ) τακτικού μέλους.

Η θητεία των τακτικών αναπληρωματικών μελών της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Στρατιωτικού Τουρισμού, πλην του Προέδρου είναι τριετής.

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

*Φωτογραφία τίτλου: από Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων

Διαβάστε επίσης: Πολεμικό Μουσείο Χαλκίδας – Ζωντανεύει η στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας – Φωτογραφίες

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This