Η Bell Textron, μια εταιρεία της Textron, έχει επιλεγεί για τη Φάση 1Β του προγράμματος Speed ​​and Runway Independent Technologies…