Η εταιρεία θα παρουσιάσει πρόταση για το νέο Εθνικό Όχημα στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Άμυνας…