Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τη Συμφωνία Επιχορήγησης για την έναρξη του συνεργατικού ερευνητικού έργου STORE…