Η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του εγχώριου συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλης εμβέλειας (L-SAM).