Η MBDA έχει υπογράψει εκ μέρους των εταίρων της Κοινοπραξίας Hypersonic Defense Interceptor Study (HYDIS2) μαζί με τον Οργανισμό Κοινής…