Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη ενός ωφέλιμου φορτίου οπτικών επικοινωνιών, το οποίο θα τοποθετηθεί στον υπό κατασκευή…