Το αρθρωτό σύστημα επιτήρησης της Chess Dynamics, Hawkeye MMP, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (electromagnetic…