Σκοπός του προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντας να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως ηγήτορες μέσα από τη διοίκηση ομάδας/διμοιρίας καθώς και διάφορες άλλες δοκιμασίες όπως διαγωνιστική βολή τυφεκίου, ομαδικό διαγωνισμό αντοχής…