Η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και διδαγμάτων (lessons learned) από ένα συμβάν είναι μια πολύ σημαντική τεχνική για την εκτίμηση της…