Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (Support and Procurement Agency – NSPA) ενέκρινε την πρώτη συμφωνία-πλαίσιο…