Το «Έπος του Σαράντα», και οι μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών, είναι δύσκολο εώς ακατόρθωτο…