Στις 30 Μαρτίου 1822, ως αντίποινα για την κήρυξη της επανάστασης στην Χίο από τον Λυκούργο Λογοθέτη, οι Τούρκοι Οθωμανοί…