Βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των επιθυμιών των νέων στρατευσίμων για τις μονάδες, των στοιχείων και των πιστοποιητικών…