Η επιλογή των οπλιτών πραγματοποιήθηκε με πιστοποιημένο λογισμικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου διασφαλίστηκε κατ’ απόλυτο τρόπο η αξιοκρατία…