Ειδικότερα, κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών αντικειμένων της τελικής φάσης, συμμετείχαν η Γαλλική Φ/Γ FS ACONIT, η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, η Ιταλική Φ/Γ ITS LIBECCIO…