Μέχρι το 2025 θα πρέπει να επενδυθούν συνολικά 180 εκατομμύρια ευρώ στην επέκταση 100 αυτοδύναμων στρατώνων…